เชิญชวนอ่านผลงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ #พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ 

#พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

บทคัดย่อ…

พระบฏเรื่องเวสสันดรเป็นจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมและคีตกรรม ในอดีต มีธรรมเนียมการสร้างภาพพระบฏเรื่องเวสสันดรเพื่อเป็นเครื่องกัณฑ์เทศน์และใช้แขวนประดับสถานที่ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ ทําให้พระบฏเรื่องเวสสันดรมีบทบาทในการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงที่การรู้หนังสือยังไม่แพร่หลายมากนักในสังคมไทย

เมื่อเวลาผ่านไป พระบฏดังกล่าวได้หมดบทบาทเดิมที่ใช้ในพิธีกรรม เพราะมีภาพพิมพ์ของ ส.ธรรมภักดีที่มาจากฝีมือวาดของพระเทวาภินิมมิตเข้ามาแทนที่ แต่เมื่อมีการนําภาพพระบฏชุดนี้กลับมาใช้ใหม่ พบว่า การที่พระบฏเป็นของโบราณเก่าแก่ ทําให้มีบทบาทในการ รักษารูปแบบของศิลปกรรมในอดีต จึงสามารถนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง“จุดขาย” ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเพณีเทศน์มหาชาติของชุมชนแห่งนี้ได้ ด้วยเป็นคติชนประเภทวัตถุที่มีคุณค่า เป็น “ของโบราณ หาชมได้ยาก” ในสังคมไทยร่วมสมัย
— ปรมินท์ จารุวร —

อ่าน “ฟรี” e-book ทาง meb Applicatiom ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

***ขอความกรุณาแชร์ เขียนรีวิว และให้คะแนนหนังสือทาง Meb เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ด้วยนะคะ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง