ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง