ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานร่วม (Co-Vice President) ของสมาคมแห่งศาสตร์การแปลและสหวัฒนธรรมศึกษานานาชาติ (International Association of Translation and Intercultural Studies – IATIS) และเป็นนักวิชาการด้านการแปลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในสมาคม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย