ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานร่วม (Co-Vice President) ของสมาคมแห่งศาสตร์การแปลและสหวัฒนธรรมศึกษานานาชาติ (International Association of Translation and Intercultural Studies – IATIS) และเป็นนักวิชาการด้านการแปลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในสมาคม

[post-views]