ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ (โครงการช้างเผือกภาษาไทย)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่นิสิตโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ (โครงการช้างเผือกภาษาไทย)

– นางสาวเมษา ภมรทรัพย์ นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับ “รางวัลชมเชย” ในการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2565 จากบทกวีเรื่อง “วันคลื่นโถมเททะเลคลั่ง” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

– นางสาวกรองกาญจน์ ไชยชนะ นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) ประเภทบุคคลทั่วไป เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (Al) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

#เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง