ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2566 #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

รางวัลชนะเลิศ: บทวิจารณ์ ด้วยพระนามของพระเจ้า เรากำลัง “กัดกิน” สิ่งใดในนามของพระองค์? : ว่าด้วย “ศาสนา” และ “ผู้คน” ในรวมบทกวีนิพนธ์ “กัดกินฉันอีกสักคำสิ”ของ สันติพล ยวงใย โดย…วริศ ดาราฉาย นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ในทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: บทวิจารณ์บทบาทเมีย-แม่-เทพเจ้า ของ “ตุ๊กตายางเจ้าแม่” ในศาลตะเคียนใต้ร่มโพธิ์ โดย…อัศวุธ อุปติ นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ในทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง