นางสาวณภัทร ชาติทอง นิสิตเอกภาษาไทยได้รับ “รางวัลดีเด่น” สาขาวรรณกรรม โครงการรางวัลยุวศิลปิน 2566 (Young Thai Artist Award 2023)

ภาควิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานรวมเรื่องสั้นชุด #ในสวนฉัน ของนางสาวณภัทร ชาติทอง นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ได้รับ “รางวัลดีเด่น” สาขาวรรณกรรม โครงการรางวัลยุวศิลปิน 2566 (Young Thai Artist Award 2023) จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินทั้ง 35 ผลงาน จาก 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, การประพันธ์ดนตรี และวรรณกรรม ซึ่งจัดแสดงที่ หอศิลป์ กทม. (BACC) ได้แล้ว ?วันนี้ ถึง 10 ธันวาคม 66 นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ทา https://www.youngthaiartistaward.com

ผลงานจัดแสดง ณ ห้อง New Gen Space : Space for All Generations จัดโดย มูลนิธิเอสซีจี ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC) ค่ะ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง