คำถามที่พบบ่อย

การเข้าเอก-โท

1.เลือกเข้าเอกภาษาโดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนได้ไหม ​

เลือกได้ค่ะ เอกภาษาที่สามารถเลือกเข้าได้โดยมาเริ่มเรียนที่คณะ ได้แก่ ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน

2.เอกไหนบ้างที่ต้องลงเรียนวิชาตอนปี 1 ก่อนถึงจะสามารถเข้าเอกได้​

ดูข้อกำหนดการเข้าเอกแต่ละเอกได้ในหน้า ข้อกำหนดในการเข้าเอก วิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าเอกส่วนใหญ่มักจะต้องเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง

3.ถ้าต้องการเปลี่ยนวิชาเอกภายหลังต้องทำอย่างไร​

ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วทำเรื่องขอเปลี่ยนวิชาเอกที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ

4.ถ้าไม่ได้ใช้ PAT ภาษาญี่ปุ่นสอบเข้ามา สามารถเลือกวิชาโทเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหม​

เลือกได้ แต่ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์แล้วนำผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไปยื่นได้

5.ถ้าเอกที่เราสนใจ เราไม่เคยเรียนมาก่อน จะเรียนเอกนั้นได้ไหม อาจารย์จะสอนตั้งแต่แรกหรือไม่​

ถ้าเป็นวิชาเอกเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สารนิเทศ ศิลปการละคร ภูมิศาสตร์ หรือวิชาเอกภาษาที่เริ่มสอนใหม่ ได้แก่ ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน ก็สามารถเรียนได้ แต่เอกอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การลงทะเบียนเรียน ​

1.ต้องรักษาเกรดให้ไม่ต่ำกว่าเท่าไรถึงจะไม่โดน RETIRE​

นิสิตจะโดน retire ก็ต่อเมื่อ

1) ได้เกรดต่ำกว่า 1.5

2) ติดโปร คือได้เกรด 1.50 – 1.99 ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา

3) ได้เกรดต่ำกว่า 1.8 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา

2.เรียนเกินหน่วยกิตได้ไหม​

ในเทอม ๆ หนึ่ง นิสิตสามารถทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ถ้าเกินกว่านั้น ต้องมีความจำเป็นจริง ๆ จึงจะสามารถทำได้ ส่วนในภาคฤดูร้อน นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

3.ถ้าเอกที่เราสนใจ เราไม่เคยเรียนมาก่อน จะเรียนเอกนั้นได้ไหม อาจารย์จะสอนตั้งแต่แรกหรือไม่

ถ้าเป็นวิชาเอกเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สารนิเทศ ศิลปการละคร ภูมิศาสตร์ หรือวิชาเอกภาษาที่เริ่มสอนใหม่ ได้แก่ ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน ก็สามารถเรียนได้ แต่เอกอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ต้องมีพื้นฐานมาก่อน

4.สัปดาห์การลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ลดรายวิชา ทำได้ถึงเมื่อไหร่​

   – การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถเพิ่มรายวิชาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
    – การลดรายวิชา สามารถทำการลดรายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

* ติดตามรายละเอียดในกำหนดการลงทะเบียนเรียน หรือปฏิทินการศึกษา (จท90)

5.ต้องการจะลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเป็นแบบ S/U , V/W จะต้องทำอย่างไร​

นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W ที่  คู่มือการลงทะเบียนเรียน

6.การเทียบโอนหน่วยกิต กรณีไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศต้องทำอย่างไร ​

  1. ดำเนินเรื่องขอไปศึกษาต่างประเทศ และการโอนหน่วยกิตที่ฝ่ายวิชาการ
  2. ชำระค่าเล่าเรียน ที่ สทป. ก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
  3. กลับมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

7.การลงเรียนวิชาโทคณะอักษรศาสตร์ของนิสิตต่างคณะต้องทำอย่างไร

ติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะที่นิสิตสังกัดอยู่ แล้วแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทำบันทึกถึงคณะอักษรศาสตร์ว่านิสิตต้องการเรียนวิชาใด