ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ของ รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ของ รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งแรก 2564) ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ “CHULABOOK” แนะนำให้เข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้ “คอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา