ขอแนะนำผลงานล่าสุดของศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เรื่อง “สงฆ์เสปญแลสยาม”

ภาควิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงานล่าสุดของศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เรื่อง “สงฆ์เสปญแลสยาม” บทแปลบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนักบวชชาวสเปนเกี่ยวกับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า โดยมีส่วนลดให้ 20% จากราคา 390 บาท เหลือ 312 บาท (ระยะเวลารอหนังสือ 1-2 เดือน) ดูรายละเอียดหนังสือ คำนำ สารบัญ

วิธีสั่งจองได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย