ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “วิกลวิกาล” รวมเรื่องสั้นที่กลั่นจากความกลัวของคนร่วมสมัย

ภาควิชาภาษาไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด #วิกลวิกาล รวมเรื่องสั้นที่กลั่นจากความกลัวของคนร่วมสมัย ผลงานการเขียนและการทำหนังสือโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง” ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่ https://shorturl.asia/GjY6N

ผลงานสืบเนื่องจากรายวิชา 2201432 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว และ 2201433 ศิลปะการเล่าเรื่อง

[post-views]