ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ภาษาเช็ก เพื่อรำลึกถึง ยิชี เม็นเซ็ล ในงาน A Tribute to Jiří Menzel

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนสาธารณชนผู้สนใจเข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ภาษาเช็กที่จัดเพื่อรำลึกถึง ยิชี เม็นเซ็ล ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในงาน A Tribute to Jiří Menzel

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมโปรดสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิกที่ forms.gle/wSMp2fNBcogz4X4dA เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563** โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา (Verita.S@chula.ac.th) หรือไปที่เพจ Facebook Event: https://fb.me/e/1G12Q5Ik5

ในวันงาน จะจัดการบรรยายหัวข้อ
1. “An Overview of Jiří Menzel’s Works”
โดย อาจารย์ ดร.Katarzyna Ancuta (อาจารย์ประจำหลักสูตร BALAC)
2. “Menzel’s Adaptation of Bohumil Hrabal” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ)

และขอเชิญร่วมฟังเและแลกเปลี่ยนในช่วงเสวนาหลังฉายภาพยนตร์ที่กำกับโดย ยิชี เม็นเซ็ล เรื่อง Closely Watched Trains ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม เมื่อ ค.ศ.1968 เพื่อการจัดการและดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทาง social distancing

ขอสงวนสิทธิ์การร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนานี้ให้ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

หมายเหตุ:
Closely Watched Trains เป็นภาพยนตร์ภาษาเช็ก บทบรรยายภาษาอังกฤษ (ไม่มีภาษาไทย) และเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
เสวนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน

[post-views]