กิจกรรม “Phonics เป๊ะแต่เด็ก Q&A Live v.2” วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Phonics เป๊ะแต่เด็ก Q&A Live v.2” ที่จะตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ในมุมมองของนักภาษาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้านคลินิกทางการพูดและการออกเสียง

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ทาง Facebook: Academic Service Center AksornChula

กรุณา Scan QR code เพื่อส่งคำถามล่วงหน้า หรือ click: shorturl.at/cwzAI

[post-views]