เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 16 มกราคม – 16 พฤษภาคม 2564) ในรายวิชาต่อไปนี้
– ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาจากสหสาขาวิชาชีพ
– การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
– การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาท + ค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อภาคการศึกษา (สามารถเลือกเรียนได้สูงสุด 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา)
รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกอบการสมัคร
– จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขอเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม เนื้อความระบุรายวิชาที่จะเข้าร่วมฟัง
– CV
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สายการล่าม CU-TEP 91 ขึ้นไป TOEFL iBT 93 ขึ้นไป IELTS 7 ขึ้นไป หรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับพิจารณาเป็นกรณีไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ccti_2010@hotmail.com

[post-views]