ภาควิชาศิลปการละครขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563

ใกล้สิ้นปีแล้ว เตรียมวางแผนลดหย่อนภาษีกันหรือยังคะ? ภาควิชาศิลปการละครขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 ได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสองเท่า และได้บุญด้วยนะคะ

*ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถบริจาคเพื่อรับประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีสองเท่านี้ได้ค่ะ
ท่านสามารถบริจาคได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. โอนเงินบริจาคเข้าบัญชี “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์” เลขที่บัญชี 152-4-21835-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
2.ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมาที่ fundfordramacu@gmail.com เพื่อเป็นเอกสารทางบัญชีของคณะฯ ทางคณะฯจะดำเนินการในระบบ e-donation ให้กับท่าน
3.ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะส่งสำเนาการบริจาคจากระบบ e-Donation และจดหมายขอบพระคุณให้กับท่านต่อไป

หมายเหตุ
*การลดหย่อนภาษี 2 เท่า ต้องสนับสนุนผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น (ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) ทั้งนี้การลดหย่อนภาษี 2 เท่านั้น คำนวณจากรายสุทธิไม่เกินอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าในความอนุเคราะห์ของท่านค่ะ

[post-views]