ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

หากคุณสงสัยว่าพุทธปรัชญามองความโกรธ ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทางสังคมอย่างไร พรุ่งนี้มาร่วมหาคำตอบกันในงานเสวนาออนไลน์อักษรศาสตร์สู่สังคมส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน วิทยากรคือ อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา อาจารย์จบการศึกษาทางด้านศาสนศึกษาระดับปริญญาโทจาก SOAS และเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of York

อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังถึงมิติของพุทธศาสนาที่พิจารณาความโกรธว่าเป็นสิ่งที่ต้องขจัดหรือยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอุดมคติ และโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในกรอบสังคมปัจจุบัน ความโกรธเช่นนี้จะสามารถมองจากมิติดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง
ผู้สนใจสามารถรีบลงทะเบียนเข้าฟังทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3onPZgn แล้วพบกันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

[post-views]