ขอเชิญร่วมงาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคมนี้

ขอเชิญร่วมงาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคมนี้ จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมประกอบด้วย
– การประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
– การเสวนาวิชาการ
– การเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ
– นิทรรศการพระประวัติและพระนิพนธ์
– การแสดงและการออกร้าน

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอประชาสัมพันธ์

[post-views]