เชิญรับฟังผลงานของนิสิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสาขาวิชาภาษารัสเซียที่ลงเรียนรายวิชา 2236499 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ได้ศึกษาค้นคว้าและเขียนบทความในหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งทางสาขาวิชาภาษารัสเซียจะนำมาเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมรับฟังผลงานของนิสิตได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ

[post-views]