TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” พบกับ อ.ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี

ร่วมสำรวจความฝันของวรรณกรรมไทยในรูปแบบ Live ออนไลน์ที่ Facebook Page ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ หรือ Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation – CCTI

วันที่ 22 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น.
จัดโดย ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

[post-views]