โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมประจำเดือนมกราคม 2564 หัวข้อ “มิติทางจริยธรรม สังคมและศาสนาของปัญญาประดิษฐ์”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม (เสวนาออนไลน์) ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดในหัวข้อ “มิติทางจริยธรรม สังคมและศาสนาของปัญญาประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/2WakucV หรือสแกน QR Code ในภาพโปสเตอร์ และรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Page คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]