ขอเชิญรับชมคลินิกภาษารัสเซีย รายการใหม่ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

พบกับคลินิกภาษารัสเซีย รายการใหม่ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย # Понимаем русский язык โดย อาจารย์ดร. อังสนา เรืองดำ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งคำถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษารัสเซียหรือข้อสงสัยมาได้ทางอีเมล์ angsana.rue@hotmail.com เทปจะออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.00 น. เริ่มวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นี้
แล้วพบกันค่ะ
До встречи!

[post-views]