โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายทางออนไลน์โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล จากภาควิชาภูมิศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ทางแอปพลิเคชัน Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3osu5bx
——————————–
เรียนรู้จุดเริ่มต้นของมหาชัย ชุมชนพม่าที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเข้าใจสถานภาพและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในชุมชน แรงงานจากประเทศพม่า เป็นแรงงานข้ามชาติที่สำคัญในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่มักจะถูกมองข้ามหรือถูกทำให้กลายเป็นส่วนเกินในสังคมไทยอยู่เสมอ ประเด็นเรื่องของสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานจากพม่าไม่ใช่ส่วนเกินในสังคมไทย แต่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ผลกระทบที่ตามมาจะขยายวงกว้างในสังคม การศึกษาและเข้าใจแรงงานกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

[post-views]