เปิดรับสมัคร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ( English Business Writing)

เปิดรับสมัคร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ( English Business Writing) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 ราคาค่าอบรมคนละ 3,900 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (รับจำนวน 25 ท่านเท่านั้น)
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
(ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน )

[post-views]