โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม (Social Dimensions of Knowledge: Social Epistemology) โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (Admin เพจ WanderingBook)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.00-17.00 น. ทาง Application Zoom
และ Facebook Page: PhilosophyChula และ WanderingBook

ลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/Z9rZdPhtE68mv3xB9
————————————-
หนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเขิงสังคม (2564) เขียนโดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยญาณวิทยาเชิงสังคม (social epistemology) เป็นแนวทางการทำญาณวิทยารูปแบบหนึ่งที่สนใจมิติเชิงสังคมเกี่ยวกับความรู้ ตัวอย่างเช่น สนใจ “หลักฐานเชิงสังคม” เช่นข้อความหรือคำพูดที่ “คนอื่น” บอก สนใจ “ความรู้ของกลุ่ม” หรือสนใจลักษณะการสร้างความรู้ของสังคมรูปแบบต่าง ๆ โดยการศึกษาปัญหาในญาณวิทยาเชิงสังคมน่าจะช่วยให้เราสามารถประยุกต์และตรวจสอบทัศนะทางญาณวิทยาของตนเองและเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงญาณวิทยาที่พบเจอจริง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้เรามีเครื่องมือมากมายสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรามีสารานุกรมออนไลน์ซึ่งเขียนโดย “ผู้คนจำนวนมาก” ที่เราไม่รู้ว่าใคร เราอ่านหรือฟังคำบอกเล่าของคนไม่รู้จักจำนวนมาก เราได้ยินคำบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คนที่พูดไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน เราพบเจอการรายงานข่าวเรื่องเดียวกันจากหลาย ๆ แหล่งที่มา ซึ่ง “เล่า” ข่าวนั้นไม่ตรงกัน เราอาจเคยเห็นว่าแถลงการณ์ของหน่วยงานหนึ่งอาจไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ที่ทำงานในหน่วยงานนั้น

การศึกษาปัญหาในญาณวิทยาเชิงสังคมที่สนใจเรื่องเหล่านี้อาจช่วยให้เราจัดการกับประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาควิชาปรัชญาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือใหม่เล่มนี้

[post-views]