ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”

ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่” โดย อาจารย์ ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/RwwB58uvM9odYSqA8

[post-views]