เชิญชวนร่วมกิจกรรมรายการสัมมนาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น 2564 ในโครงการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก”

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรายการสัมมนาบัณฑิตศึกษาของทางภาควิชา ประจำภาคการศึกษาต้น 2564 ในโครงการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” 
ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

[post-views]