ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION พูดคุยกับคุณรัชตินท์ วรานุจิตต์ ในหัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION พูดคุยกับคุณรัชตินท์ วรานุจิตต์ ในหัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”

ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.อังสนา เรืองดำ
ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]