ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาในโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19:00น. เสวนาครั้งที่ 3 นี้จะเป็นซีรีส์สยองขวัญเรื่อง Midnight Mass โดยมี ผศ.เมธาวี โหละสุต อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตป.เอกในภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบมาเป็นวิทยากร และคุณชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาป.โท คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์มาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการ

[post-views]