ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาเข้าชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Train Kyiv-Warและ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง หมอนรถไฟ (Railway Sleepers)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ Documentary Club ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาเข้าชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Train Kyiv-Warและ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง หมอนรถไฟ (Railway Sleepers)

พร้อมเสวนากับ
Mr Sergiy Pudich (ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Train Kyiv-War)
Mr Kornii Hrytsiuk (ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Train Kyiv-War)
และ คุณสมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง หมอนรถไฟ)

ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 94 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น.

งานฉายภาพยนตร์ครั้งนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน หอภาพยนตร์ยูเครน (Oleksandr Dovzhenko National Centre)

กำหนดการ
12.30-13.00 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์

13.00-13.20 น. คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ

13.20-13.30 น. Dr Olga Rusova เลขานุการโท สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Train Kyiv-War (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

13.30-15.30 น.
– ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Train Kyiv-War” (2563)
– เสวนาหลังฉายภาพยนตร์กับ
1. Mr Sergiy Pudich ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “Train Kyiv-War”
2. Mr Kornii Hrytsiuk ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Train Kyiv-War” (ทาง Zoom)
3. คุณสมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “หมอนรถไฟ” (Railway Sleepers)
4. Dr Katarzyna Ancuta หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) (BALAC) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. Dr Olga Rusova เลขานุการโท สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยดำเนินรายการโดย คุณก้อง ฤทธิ์ดี

15.30-17.20 น.ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “หมอนรถไฟ” (Railway Sleepers) (2559)

***สำรองบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Train Kyiv-War ได้ที่:
https://fapot.or.th/main/cinema/view/1545?fbclid=IwAR2V4e8UTE64nVd0waYGFxtf42HfB3QaRvUYJqn9ZySYnQbIvJcHL07AHa0
สำรองบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “หมอนรถไฟ” (Railway Sleepers) ได้ที่:
https://fapot.or.th/main/cinema/view/1544?fbclid=IwAR2SVvWKmX-56-mgAJplqjRLys73edZJ62mfg8HrwQv98vyRXHB1lkU-Zu4***

ข่าวที่เกี่ยวข้อง