ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ
– ถ่ายภาพหมู่
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 
เวลา 11.00 น. ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์
เวลา 11.20 น. บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์

– ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น. (รอบที่ 1)
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น. (รอบที่ 2)

– พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 (รอบเช้า)