เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม คู่ภาษาญี่ปุ่น-ไทย รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2566

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม คู่ภาษาญี่ปุ่น-ไทย รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมตอบแบบสอบถามและลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/X3iKbUtQAxa2DdVC9

ข้อมูลเบื้องต้น
– เป็นหลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ สะดวกสำหรับผู้ทำงานประจำ
– เรียนทั้งวิชาการแปลและการล่าม
– มีห้องปฏิบัติการภาษาทางการล่ามโดยเฉพาะ จำลองเครื่องมือและอุปกรณ์ล่ามการประชุมอย่างครบครัน แห่งเดียวในประเทศไทย
– เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอย่างเข้มข้น
– มีวิชาเปิดใหม่พร้อมหลักสูตรคู่ภาษาไทย-อังกฤษ ได้แก่ “เทคโนโลยีการแปล” เรียนโปรแกรมช่วยแปลและประมวลภาษาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “การแปลเพื่อการสื่อสารมวลชน” เรียนรู้การแปลในมิติที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน
– มีวิชาการแปลเฉพาะด้านให้เลือก เช่น การแปลเอกสารธุรกิจ การแปลวรรณกรรม การแปลสื่อโสตทัศน์ เป็นต้น
– รับจำนวนจำกัด ประมาณ 10-15 คน ต่อปี
– จะประกาศรูปแบบการสอบเข้า และเกณฑ์ระดับคะแนนภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียนเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลเพื่อสอบถามได้ที่ ccti_2010@hotmail.com

[post-views]