ขอเชิญชวนทุกท่านรับ Philos Chula Podcast

ขอเชิญชวนทุกท่านรับฟัง Philos Chula Podcast ได้แล้วทาง #Spotify#Apple Podcast #Youtube Chanel

________________

??Philosophical Investigations เป็นหนังสือเล่มสำคัญของวิทเกนสไตน์ (Ludwig Wittgenstein) ได้รับการ Vote สูงสุดจากนักปรัชญาร่วมสมัยว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปรัชญาและปรัชญาภาษา หนังสือเล่มนี้วิทเกนสไตน์เสนอแนวคิดที่แตกต่างและท้าทายให้ผู้อ่านเข้าใจภาษา การสื่อสาร และการสร้างความหมายที่ไม่เหมือนแนวคิดปรัชญาทั่วไป

Ep.1 ซึ่งเป็นตอนแรกของโปรเจค Bigbook คุณกฤษฎาได้ชวนอาจารย์กนิษฐ์มาพูดคุยทำความรู้จักกับวิทเกนสไตน์และความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ในวงการปรัชญา

?ฟัง Philos Chula Podcast ตอนแรก ซีซั่นที่ 1 Big Books ในปรัชญาได้ทาง

Spotify ที่นี่

Apple Podcasts ที่นี่

Youtube Chanel ที่นี่

________________

Ep.2 ของ PhilosChula Podcast ได้แล้วทาง #Spotify#ApplePodcast#YoutubeChanel

?? Beyond Aesthetics: Philosophical Essays หนังสือรวมบทความเขียนโดย Noël Carroll นักปรัชญาชาวอเมริกันที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของปรัชญาศิลปะร่วมสมัย หนังสือเล่มนี้เป็นการแสดงจุดยืนและข้อโต้แย้งของแครอลล์ต่อทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์กระแสหลักในปรัชญาศิลปะ เช่น ทฤษฎีที่ว่าความงามของ “ศิลปะ” อยู่ที่คุณสมบัติอย่างเป็นรูปแบบในตัวงานศิลปะเท่านั้น หรือทฤษฎีที่ว่าศีลธรรม เจตจำนงของศิลปิน และบริบททางประวัติศาสตร์ของงานศิลปะ ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะชิ้นนั้นๆ

ในตอนที่ 2 นี้คุณกฤษฎาและอาจารย์ธิดาวดีจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาหลักของวิชาปรัชญา และทำไมหนังสือเล่มนี้จึงน่าอ่านและน่าขบคิดตาม

?ฟัง PhilosChula Podcast ตอนที่ 2 ซีซั่นที่ 1 Big Books ในปรัชญาได้ทาง

Spotify ที่นี่

Apple Podcasts ที่นี่

Youtube Chanel ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก