งานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke เรื่องตลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และ สำนักพิมพ์บทจร จัดงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke [เรื่องตลก] (1969) ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตและผลงานของมิลาน คุนเดรา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เหตุการณ์การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ นอกจากนี้ นวนิยายเรื่อง The Joke เป็นตัวบทที่นิสิตอ่านเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2202344 Contemporary World Literature in English หลักสูตรของภาควิชาภาษาอังกฤษ อีกด้วย

[post-views]