งานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง Cosy Dens (Pelíšky)

คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง Cosy Dens (Pelíšky) ภาพยนตร์ปี 1999 ผลงานกำกับของ ญาน ฮเชรเบย์ก

งานนี้จัดเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เหตุการณ์การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.
ณ หอประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา
ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการ
16.00-16.30 น. ลงทะเบียน
16.30-17.00 น.

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
 • ฯพณฯ นายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
 • นายพาฟโล โอเรล อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
  17.00-19.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง Cosy Dens (Pelíšky)
  19.00-20.00 น.
  เสวนาหลังฉายภาพยนตร์หัวข้อ “1968 on Screen and Parallels in the Current World”
 • ฯพณฯ นายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
 • นายมิคาล ชเวดา รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสาธารณรัฐเช็ก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์
 • กฤตภาส เลิศวนานนท์ และ ธนทัต คัตตะพันธ์ นิสิตภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)
  ช่วงถาม-ตอบ

งานนี้เป็นงานสาธารณะ ท่านสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก