เปิดตัวคลังข้อมูลภาคสนามภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Linguistic Fieldwork Archive

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) เปิดตัวคลังข้อมูลภาคสนามภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Linguistic Fieldwork Archive) ด้วยชุดข้อมูลภาคสนามของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ภาคสนาม ศาสตร์การทำพจนานุกรม และภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยบันทึกภาคสนามลายมือเขียนตลอดเส้นทางการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลภาษาทุกตระกูลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตระกูลขร้า-ไท ออสโตรเอเชียติก จีน-ทิเบต ม้ง-เมี่ยน และออสโตรนีเซียน

English version: https://www.arts.chula.ac.th/…/official-launch-of-the…/

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลภาคสนามของสมาชิกประชาคมภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/chulaseal/resources/

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก