เรียนเชิญร่วมสมทบทุนในการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียนเชิญท่านร่วมสมทบทุนในการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดสร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๗๐ พรรษา นอกจากจะเป็นการจำลองห้องทรงพระอักษรเมื่อทรงเป็นนิสิตในสถานที่จริง ยังประกอบด้วยห้องประชุมและนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าต่อทั้งคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถสมทบทุนเข้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ เลขที่บัญชี 0672107474 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสวนจิตรลดาและส่งสลิปหลักฐานการโอนมาที่ supariya.l@chula.ac.th พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ การสมทบทุนนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

[post-views]