งานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 22 เรื่อง “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power Through Self-Directed Learning”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 22 เรื่อง “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power Through Self-Directed Learning” เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ผลงานของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ Soft Power ใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มชาวต่างชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้น 1 (ชั้นลอย) อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

คุณธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย

รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University: Chulalongkorn University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

[post-views]