ขอเชิญรับฟังการบรรยายอาศรมวิจัย เรื่อง “แนวทางและความคาดหวังต่อการวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายอาศรมวิจัย เรื่อง “แนวทางและความคาดหวังต่อการวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

————————————————————————–

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีด้วยการสแกน QR code หรือ เข้าไปยังลิงก์ด้านล่าง หรือสามารถรับชมผ่าน Facebook live บนเพจเฟซบุ๊คคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาดังกล่าว https://forms.gle/MUN5pJuQbEZi1nWi8

[post-views]