การแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทาน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทาน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชนิพนธ์นิทาน 7 เรื่อง คือ เพลงดูควาย นิทานเรื่องเกาะ หลวงจีนสามรูป ศิลปินวาดไก่ ตาดีมือแป นิทานทาจิกีสถานเรื่อง นกคาฮา และนักดนตรีเถื่อน มาจัดแสดง โดยมีศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เป็นผู้สร้างบทและกำกับการแสดง อาจารย์สินนภา สารสาส ประพันธ์และกำกับดนตรี บุญพงษ์ พานิช ร่วมสร้างสรรค์และกำกับการแสดง เสงี่ยม เลิศจิรราตง ร่วมประพันธ์ดนตรีและควบคุมวง และภาควิชาศิลปการละครเป็นผู้ผลิต

“แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จัดแสดงทั้งสิ้น 4 วัน วันละ 2 รอบ

5-8 มิ.ย. 10.00 น. และ 14.00 น.

เปิดให้ชมฟรี ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.ticketmelon.com/dramaartschula/tabtab2024

หรือ Line OA: @dramaartschula

ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.

*ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง : ท่านละไม่เกิน 2 ที่นั่ง

พิเศษสำหรับศิษย์อักษรฯ :

สามารถจองที่นั่งชมในรอบครอบครัว (วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. ทั้งสองรอบ) ได้ไม่เกินท่านละ 4 ที่ โดยแจ้งความจำนงกับตัวแทนของ สนอจ. ตั้งแต่ 16 พ.ค. – 25 พ.ค.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

FB: Drama Arts Chula

chuladrama.tickets@gmail.com

Line OA: @dramaartschula

โทรฯ 02-218-4802, 02-218-4804, 02-218-1709 ในวันและเวลาราชการ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก