เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมความรู้วิชาบริหารธุรกิจ ให้แก่ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ExxonMobil BizLingo Enhancement Program (EMBiL)”

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมความรู้วิชาบริหารธุรกิจ ให้แก่ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ExxonMobil BizLingo Enhancement Program (EMBiL)” ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครได้ผ่านการแสกน QR Code ที่ปรากฏในภาพสื่อประชาสัมพันธ์นี้

สมัครได้ตั้งแต่วันนึ้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ e-mail : artschula.scholarship@gmail.com

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง