รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” จัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz (CU Radio) และฟังย้อนหลังในรูปแบบ Podcast บน Spotify และ Apple Podcast: https://shorturl.asia/26HzK 
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับงานจดหมายเหตุ Community Engagement and Archival Practices”
  • วิทยากร: คุณบวรศักดิ์ วรรณธนศิลป์ นิสิตระดับมหาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เรื่อง “การประยุกต์หลักการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนไทยตามกรอบการทดสอบของ PISA”
  • วิทยากร: อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เรื่อง “ความฉลาดรู้ด้านศาสนาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″
  • วิทยากร: รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เรื่อง “ปรัชญากับสถานการณ์ปัจจุบัน” 
  • วิทยากร: ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
  • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก