รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญรศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ในวันที่ 26  พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง