อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญอาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง