อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491 (RU491) ให้กับ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491 (RU491) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง