ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491ให้กับ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยายรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491 (RU491) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง