ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ให้กับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปเป็นวิทยากรหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto