ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายวิชา “สถานการณ์ทั่วไปของยุโรป” ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นผู้บรรยายวิชา “สถานการณ์ทั่วไปของยุโรป” จำนวน 3 ชั่วโมง ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 12.30 ถึง 15.30 น. ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง