อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย เพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซียระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการทดสอบระดับความสามารถทางภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ (TORFL) ครั้งที่ 6

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย เพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซียระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการทดสอบระดับความสามารถทางภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ (TORFL) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง