ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก”

ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก”  เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง