ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101E)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101E) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน