ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีโดรนกับการทำนายผลผลิตทางการเกษตร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีโดรนกับการทำนายผลผลิตทางการเกษตร” เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2565 เวลา 9.45 – 10.30 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน